Auditor Energetic

Găsește cele mai bune firme pe baza recomandărilor
Un audit energetic te va ajuta să vezi ce zone ale casei tale sunt ineficiente și ce poți face pentru a economisi sute de lei în fiecare an (sau poate chiar mai mult).

Printr-un audit energetic al unei construcții, specialiștii atestati determină caracteristicile termice și energetice și stabilesc din punct de vedere tehnic și economic soluțiile de reabilitare și modernizare termo-energetica a construcției și instalațiilor de preparare apă caldă si încalzire pe baza datelor din expertiza termică si energetica a clădirii. Prin modernizarea sau reabilitarea imobilului aceasta trece intr-o clasa energetica superioara, cu consumuri mai mici de energie. 

Ce este certificatul de performanță energetică (sau certificat energetic) ?

Certificatul de performanță energetică (CPE) este un document oficial care atestă performanțele energetice ale construcției.

Informațiile furnizate de acest certificat se referă la consumul anual de energie necesar pentru încălzirea imobilului, pentru prepararea apei calde, pentru iluminat și pentru ventilarea și climatizarea clădirii. Pornind de la aceste consumuri, clădirea este încadrată într-o așa numită clasă energetică, care variază de la A la G, clădirea cea mai economică fiind inclusă în clasa A, iar cea cu consumuri mari aparținând clasei G. Certificatul energetic cuprinde și o notă acordată construcției, care crește pe măsură ce consumurile specifice de energie sunt mai mici.

Certificatul de performanţă energetică a clădirii reprezintă documentul elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de recomandări de reducere a acestora. Certificatul de performanţă energetică, se elaborează pentru clădirile care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore

Legislația în vigoare (Legea 372/2005) prevede OBLIGATIVITATEA existenței certificatului energetic în cazul vânzării sau închirierii unei locuințe. Întocmirea lui se face prin grija proprietarului. Datorită certificatului energetic se poate stabili mai corect prețul locuinței, deoarece costurile de exploatare sunt o parte semnificativă a costului total al unei construcții.

Principalele obiective în domeniul reabilitării termice unui imobil sunt urmatoarele:

• Prezentarea soluţiilor de reabilitare cu recomandarea surselor de finanţare;
• Efectuarea auditului energetic a clădirii;
• Întocmirea documentaţiei;
• Întocmirea proiectului tehnic de execuţie;
• Elaborarea caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de intervenţie;
• Elaborarea şi eliberarea certificatului de performanţă energetică a imobilului.

 

Registrul Constructorilor folosește date publice oficiale, puse la dispoziție de instituțiile statului.  
Siteul conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisa v1.0
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram