Login ClientLogin Firme
CONCURS

Scrie o recenzie și poți câștiga 2000RON

Cum particip ?

Să scrii o recenzie autentică despre o firmă de construcții, dezvoltator imobiliar, agenție imobiliară sau orice firmă din categoriile existente pe platforma Registrul Constructorilor conform cu termenii și condițiile impuse 

Perioda de desfășurare

Intervalul de desfăşurare al concursului este 01/06/2022 ora 15:00 și 24/06/2022 ora 23.59.

Mecanismul de câștig

Tragere la sorţi. Extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform mecanismelor descrise în concurs. Extragerea se va efectua pe data de 25/06/2022 ora 11:00 pe pagina de Facebook Registrul Constructorilor.
Scrie Recenzie
Citește regulamentul concursului 

Regulament concurs 01-24 Iunie 2022

Introducere:

Participanţilor la Concurs li se pune în vedere că Regulamentul este redactat în conformitate cu politica Facebook si Instagram de organizare a promoţiilor, valabilă la data demarării Concursului şi orice modificare a politicii de organizare a promoţiilor poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament. Totodată, participanţilor li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.instagram.com  sau www.facebook.com nu este organizată, iniţiată, supervizată, sponsorizată, administrată, asociată sau promovata de Facebook sau Instagram, iar mărcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca şi premii în cadrul Concursului nu sunt finanţate (total sau parţial) de Facebook sau de Instagram.


Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de Registrul Constructorilor, cât și acceptarea regulamentului Facebook. 

1. Organizator:

Concursul este organizat pe https://www.registrulconstructorilor.ro  și este conceput şi administrat de către SIMERGY TRANSILVANIA SRL.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfăşurare a concursurilor:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de Facebook al Registrul Constructorilor și pe https://www.registrulconstructorilor.ro cat si pe alte platforme din media. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site cu o adresă de e-mail validă şi nume / prenume reale, identice cu cele din cartea de identitate.

3. Perioada de desfăşurare a concursului

Intervalul de desfăşurare al concursului este 01/06/2022 ora 15:00 și 24/06/2022 ora 23.59.
Mecanismele de câştig sunt:
Tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform mecanismelor descrise în concurs. Extragerea se va efectua pe data de 25/06/2022 ora 11:00 pe pagina de Facebook Registrul Constructorilor.

4. Înscrierea în concurs:

Nota: nu este nevoie de nicio achizitie pentru a participa sau a castiga acets concurs. Orice achizitie nu mareste sansele pentru castigarea concursului.

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie:

1. Să deţină/deschidă un cont Client pe site-ul https://www.registrulconstructorilor.ro cu nume / prenume și adresă de email real sau cu inregistrare prin Facebook/Google;

2. Să adauge o recenzie despre o firma de constructii, dezvoltator imobiliar, agentie imobiliara sau orice firma din categoriile existente pe platforma Registrul Constructorilor conform cu termenii și condițiile impuse ;

3. În cazul in care firma despre care urmeaza sa se scrie o recenzie nu se află in baza noastră de date, sa il adauge pe acesta prin intermediul formularului aflat in meniul cont Client;

Notă: Înscrierea în concurs este confirmată în momentul în care recenzia postată este verificată și validată, confirm termenilor și condițiilor al Registrul Constructorilor;-

Scriere unei recenzii nu este o garanţie că persoana va participa la Concurs, Organizatorul având dreptul să refuze/descalifice orice comentariu sau imagine care nu respectă prevederile acestui Regulament sau daca acesta nu respecta Politica de Confidentialitate sau Termeni si Conditi;

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte.
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergerea informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament cât și a Politicilor de Confidențialitate și Termeni și Condiții şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. Dreptul de participare:

4.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în România, sau cetăţean străin ori apatrid rezident pe teritoriul României (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenţă fiscală înregistrat la Administraţia Financiară), care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Concursului şi care este posesorul legal al unui cont personal de Instagram/Facebook, cu date reale privind identitatea şi posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare "Participanţii"). Persoanele cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece) ani la data demarării Concursului nu pot participa.

Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

6. Premii:

Premiul acordat pentru acest concurs este de 2000RON.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate si o noua extragere va avea loc.

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Câştigătorii îşi dau acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, CNP, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul proceseaza datele cu caracter personal ale participantilor in scopul derularii concursului care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia si pe o perioada de o luna de la incheierea acestuia. Datele personale ale castigatorilor vor fi pastrate pe perioada necesara indeplinirii obligatiilor ce revin Organizatorului potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

Nu aveti o obligatie legala sau contractuala de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal insa daca veti alege sa nu le furnizati nu vom putea sa va transmitem premiul. Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata in ceea ce va priveste si nu intentionam sa le folosim in alte scopuri decât cele declarate mai sus.

8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a anula participarea la concurs în cazul în care recenzia postată nu poate fi verificată.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

9. Regulamentul concursului:

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook sau pe https://www.registrulconstructorilor.ro. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

10. Contact:

Pentru mai multe informaţii sau lămuriri referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de FACEBOOK Registrul Constructorilor

Registrul Constructorilor folosește date publice oficiale, puse la dispoziție de instituțiile statului.  
Siteul conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisa v1.0
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram